• Voorkamer Administratie en Advies Lieshoutseweg 29 5735 BA Aarle-Rixtel
  • 06-81211182
  • gerard@voorkamer-administratie.nl
Gerard van Dijk

Baangerelateerde Investeringskorting

Baangerelateerde investeringskorting : BIK Problems?

We moeten ons uit de Corona-Crisis investeren. Dat gaan we even stimuleren. Dus maken we snel een regeling: De Baangerelateerde Investeringskorting, ofwel BIK wordt binnenkort ingevoerd als we de media mogen geloven. Als je méér dan € 20.000 investeert per jaar, waarbij iedere investering minstens € 1.500 moet bedragen, krijg je een korting op de te betalen loonbelasting voor 3% van die investeringen. Investeringen sinds 1-10-2020 tot en met eind 2022 komen in aanmerking. Klinkt goed toch?

Om er profijt van te hebben, moet je (genoeg) loonbelasting afdragen. Je krijgt immers niets terug. ZZP-ers (geen personeel, geen afdracht loonbelasting) hebben er dus niets aan.

Investeer je in de ene BV, terwijl je personeel juist in een andere BV zit, dan kun je toch profiteren, mits beide BV's in een "fiscale eenheid" zitten. Maar vaak zijn er juist goede redenen om die fiscale eenheid niet te hebben (straks 10% minder belasting betalen vind ik een goede reden). Ook dan zie ik toch mogelijkheden om deze BIK te kunnen claimen.

Niet voor alle investeringen is BIK te claimen. Zo zijn grond, personenauto's, dieren en zaken die je verhuurt bijvoorbeeld uitgezonderd.

Wat u nu moet weten/doen om BIK over uw investeringen in Q4 te claimen

De letterlijke tekst van de voorgestelde wet  bevat: " (BIK-investeringen zijn) verplichtingen ter zake van de aanschaffing van het bedrijfsmiddel op of na 1 oktober 2020 aangegaan, het bedrijfsmiddel met een laatste betaling in 2021 of 2022 volledig is betaald en het bedrijfsmiddel binnen zes maanden na die volledige betaling in gebruik wordt genomen."

Als je in 2020 volledig betaald: geen BIK. Dus betaal je investering niet vóór 1 januari 2021, althans niet de laatste deelbetaling. Maak hier goede afspraken over met uw leverancier.
Vervolgens lijkt het erop dat je ook niet vóór die laatste betaling, je investering al in gebruik mag nemen. En als dat inderdaad zo bedoeld wordt, zou dat een heel vervelende bepaling voor de praktijk zijn. Dat betekent namelijk dat je dit jaar de investering sowieso niet meer mag gaan gebruiken. Ook is het nu eenmaal voor veel investeringen en/of ondernemers gebruikelijk dat de laatste betaling plaatsvindt nádat de investering in gebruik is genomen.  

 

 

Procedure om BIK te claimen

Om de BIK te claimen moet een aanvraag worden ingediend bij RVO. Deze aanvraag kan waarschijnlijk voor het eerst in/tegen september 2021 ingediend worden. Een aanvraag moet minimaal € 20.000 aan investeringen bevatten en mag alleen investeringen bevatten met de laatste betaling in eenzelfde kalenderjaar: 2021 of 2022. Per kalenderkwartaal mag maximaal één aanvraag ingediend worden. Goed plannen van wanneer je wat aanvraagt is daarom van belang. Een slecht geplande aanvraag betekent dat investeringen onbedoeld buiten de boot vallen.
Op de aanvraag wordt door RVO een BIK-verklaring verstrekt. Deze verklaring kun je in je aangifte loonbelasting opnemen waardoor het te betalen bedrag lager uitvalt.

Waarom zo moeilijk?

Je kunt je afvragen waarom deze regelgeving, voor de praktijk, zo lastig vorm is gegeven. Uit de totstandkoming van dit voorstel lijkt af te leiden dat men vooral een simpele, maar ook gemakkelijk te controleren regeling voor ogen had. Dat de criteria slecht zouden kunnen passen in de dagelijkse praktijk van Ondernemend Nederland heeft men zich kennelijk onvoldoende gerealiseerd.

Wellicht had men beter ook wat meer mensen bij RVO en de belastingdienst kunnen aannemen om gewoon controle uit te oefenen zonder dat ondernemers zich in bochten moeten wringen om aan de criteria te voldoen en in aanmerking te komen. Dan zou het ook bij de overheid pas echt een baangerelateerde investeringsregeling zijn!