• Voorkamer Administratie en Advies Lieshoutseweg 29 5735 BA Aarle-Rixtel
  • 06-81211182
  • gerard@voorkamer-administratie.nl
Gerard van Dijk

Subsidies: Ontelbare regelingen, maar toepasbaar?

Er wordt veel geschermd met subsidieadvies.
Let's face it: In de praktijk zijn er voor de meesten van u maar een paar van belang. Waarvan de meesten slechts fiscale stimuleringsmaatregelen zijn. Ik help u met de oriëntatie en de aanvraag.
Hieronder benoem ik de voor de praktijk belangrijkste.
Denkt u in aanmerking te kunnen komen voor een andere regeling?
Ook daarbij kan ik u van dienst zijn.

Subsidie voor Milieuvriendelijk investeren
MIA/EIA of ISDE

MIA staat voor Milieu InvesteringsAftrek, EIA voor Energie InvesteringsAftrek en ISDE staat voor InvesteringsSubsidie Duurzame Energie.
Alledrie de regelingen subsidiëren de inzet van nieuwe en venieuwende, meer duurzame bedrijfsmiddelen op het gebied van energiebesparing, CO2-uitstoot of beperking van milieuoverlast.

Lees meer
De innovatieve ondernemer
WBSO

Besteedt uzelf, als ondernemer, of uw personeel substantieel tijd aan nieuwe technische ontwikkelingen? Dan kunt u voor die tijd in aanmerking komen voor subsidie. Een subsidie die u rechtstreeks van uw afdracht loonbelasting kunt aftrekken en/of die uw inkomstenbelastingdruk danig verlaagt.

Lees meer

Praktijkleren

Biedt u als werkgever een leerwerkplaats aan? Heeft u daarvoor een overeenkomst met de student/werknemer en de onderwijsinstelling? Dan bent u ongetwijfeld ook aangemerkt als erkend leerbedrijf. Vanaf begin juni tot medio september, na afloop van het schooljaar, moet u een aanvraag indienen bij RVO. Voor een volledige leerwerkplek is de subsidie € 2.700 per jaar. In de sectoren landbouw, horeca en recreatie is zelfs nog meer te claimen.

Met de ongetwijfeld al in uw bezit zijnde stukken en een aanwezigheidsverantwoording gedurende het schooljaar van de student/werknemer kan ik de aanvraag verzorgen.

 

Loonkostenvoordeel (LKV)

-Neemt u een 56+er aan met een uitkering;
-neemt u iemand aan die nog geen vijf jaar geleden een WAO of WIA-uitkering had of heeft;
-neemt u iemand aan die niet genoeg is afgekeurd maar de oude baan niet meer kan vervullen;
-neemt u iemand aan uit de "wajong-doelgroep" of met soortgelijke beperkingen:

Grote kans dat u in aanmerking komt voor de LKV. Deze moet in uw loonadministratie geregistreerd worden. Daarvoor heeft u een zogenamde "doelgroepverklaring" nodig. Deze vraagt u aan bij het UWV of de gemeente.

Ik kan u helpen bij het vaststellen of u in aanmerking komt voor LKV.

Subsidieadvies is onderdeel van de basis-dienstverlening. Ik herken de mogelijkheden bij mijn werkzaamheden voor u. Ik stem de mogelijkheden met u af, stel de aanvragen op en dien ze in. Vervolgens bewaak ik de voortgang.
Ook als u alleen een partner zoekt die hulp kan bieden bij uw WBSO-aanvraagproces, zónder dat u een No Cure-No Pay arrangement wilt afsluiten.

Bel me voor een afspraak