• Voorkamer Administratie en Advies Lieshoutseweg 29 5735 BA Aarle-Rixtel
  • 06-81211182
  • gerard@voorkamer-administratie.nl
Gerard van Dijk

Middeling? Haastige spoed is zelden goed.

Vaak wordt de adviseur hartelijk bedankt als deze enkele honderden euro's heeft teruggevraagd door het indienen van een middelingsverzoek.

Daarbij is regelmatig de praktijk dat áls een middelingsverzoek ook maar iets oplevert, het zo snel mogelijk wordt ingediend.

Twee factoren dragen er aan bij dat dát nu vaak net niet de juiste keuze is:


Verandering in de belastingschijven

Door aanpassing van het schijventarief in 2018 en 2019 is verschuiven van incidenteel hoog inkomen (uit bijvoorbeeld 2017) naar de toekomst toe meestal veel gunstiger dan naar het verleden.

Middeling door pensioenafkoop

Middelingen met het jaar 2017 vinden de basis vaak in een afkoop van het pensioen in 2017 (zie elders op deze site) wat heeft geleid tot een eenmalig (zeer) hoog inkomen in 2017 met ook een zeer hoge belastingheffing in 2017. Voor zover het hier al ingegane pensioenen betreft, is het voor de hand liggend dat middeling met de toekomst véél hogere bedragen op gaat leveren. Er is immers geen pensioeninkomen meer in 2018 en 2019. In de praktijk ben ik al een keer een verschil van ruim € 22.000 middelingsvoordeel tegen gekomen.


Middeling: hoe werkt het?

Bij sterk wisselende inkomens zal over het ene jaar heel veel belasting en over het andere jaar veel minder belasting verschuldigd zijn. Terwijl bij een gelijk inkomen over al die jaren er per saldo veel minder belasting verschuldigd zou zijn.

Om deze extra belastingdruk, door het "jojo-effect" in het inkomen, te dempen is er de mogelijkheid om een middelingsverzoek in te dienen. Daarmee verzoekt u de belastingdienst om, over een tijdvak van drie aaneengesloten kalenderjaren, de inkomens te middelen en de als zodanig verschuldigde belasting te verrekenen met de daadwerkelijk over die drie jaren betaalde belasting. Na aftrek van € 545 wordt het verschil aan u uitbetaald.  

Het vervelende van een te vroeg ingediend verzoek en een reeds verleende middeling is dat er niet op teruggekomen kan worden. En één jaar mag maar in één middelingsverzoek betrokken worden. Een te snel ingediend middelingsverzoek is daarmee een zeer slecht bewezen dienst.

Laat mij met u bepalen of u voor middeling in aanmerking komt en welk blok van jaren daarvoor het meest lucratief zal zijn. Soms moet u een paar jaar wachten voor het allerbeste resultaat!

Maak een afspraak