• Voorkamer Administratie en Advies Lieshoutseweg 29 5735 BA Aarle-Rixtel
  • 06-81211182
  • gerard@voorkamer-administratie.nl
Gerard van Dijk

Jaarcijfers

Nadat uw administratie een jaar lang is gevoerd, moet u fatsoenlijke jaarcijfers hebben. Voor uw eigen inzicht, voor de bank, als grondslag voor uw aangifte of op grond van de wet (bij een BV).
Dit verzorg ik voor u, rekening houdend met de wettelijke bepalingen.
Dat er bij een BV ook jaarlijks een jaarrekening gepubliceerd moet worden bij de Kamer van Koophandel, is vanzelfsprekend. U krijgt ook een voorstel voor de notulen van de jaarvergadering.

Aan uw wettelijke verplichtingen wordt voldaan, evenals aan uw informatiebehoefte.

Geen ballast, geen onnodige formaliteiten. tenzij u dat wenst...
 

duidelijk inzicht

tijdig

publicatie bij kamer van koophandel

notulen

conform de wet

en meer... alleen als u dat wenst

 

Gewoon Goed Geregeld!
Gerard van Dijk